کلوپ bmw

عنوان

ثبت ماشین

باسلام من ماشینم ۴۵سال دارد وپلاک ملی است وتا کنون درحرکت بوده وهست ومیخواه انرا جز ماشینهای قدیمی ثبتش کنم.چه کار باید بکنم راهنمایی بفرمایی
عبدالرضا فضل اللهی  ۸۶۲ روز قبل
عنوان

به نظرتان برخی از خودروها شبیه کدام حیوانات هستند؟

من چندتا از حیواناتی که شباهت دارند به بعضی از خودروها رو داخل این وب سایت گذاشتم.  ایده طراحی خودروها از حیوانات
ghaem ghaemg  ۱۳۱۴ روز قبل