به نظرتان برخی از خودروها شبیه کدام حیوانات هستند؟

آواتار ghaem ghaemg
به نظرتان برخی از خودروها شبیه کدام حیوانات هستند؟
توسط   ghaem ghaemg   ۱۴۴۳ روز قبل
من چندتا از حیواناتی که شباهت دارند به بعضی از خودروها رو داخل این وب سایت گذاشتم. 

ایده طراحی خودروها از حیوانات