قیمت برخی خودروها 29 آبان 1398

 

ایران خودرو

قیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   وانت آریسان

  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٥١,٥٠٠,٠٠٠
 •   سمند LX

  ٨٣,٥٠٠,٠٠٠
  ٦٦,٧٧٠,٠٠٠
 •   سمند EF7

  ٩٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٩,٧٧٣,٠٠٠
 •   سمند EF7 . دوگانه سوز - کد 16

  ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   سمند سورن

  ٨٢,٥٥٨,٠٠٠
  ----
 •   دنا (تیپ 1)

  ١١٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٨٣,٦٠٠,٠٠٠
 •   دنا (تیپ 2)

  ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   دنا پلاس (تیپ 1)

  ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠
  ١١٠,٩٣٤,٠٠٠
 •   دنا پلاس (تیپ 2)

  ١٦١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   دنا پلاس توربو

  ١٧٧,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو GLX 405

  ٧٨,٥٠٠,٠٠٠
  ٦٣,١٥٨,٠٠٠
 •   پژو GLX 405 دوگانه سوز

  ٨٢,٥٠٠,٠٠٠
  ٦٥,٥٧٨,٠٠٠
 •   پژو SLX 405

  ٩١,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٧,٨٨٠,٠٠٠
 •   پژو پارس

  ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠
  ٧٨,٣٣٨,٠٠٠
 •   پژو پارس . دوگانه سوز

  ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو پارس LX . کد 18

  ١١٧,٠٠٠,٠٠٠
  ٨٤,٧٢٠,٠٠٠
 •   پژو پارس LX . کد 19

  ١١٩,٠٠٠,٠٠٠
  ٨٥,٤٦٣,٠٠٠
 •   پژو پارس LX . کد 21

  ١١٧,٨٠٠,٠٠٠
  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠
 •   پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ)

  ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٩٨,٩٧٨,٠٠٠
 •   پژو پارس اتوماتیک (با رینگ)

  ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 207 . دنده‌ای (بدون رینگ)

  ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠
  ٩٦,٧٣٠,٠٠٠
 •   پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ)

  ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ)

  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ)

  ١٦٣,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 207 صندوقدار (با رینگ)

  ١٦٦,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 206 . تیپ 2 (ساده)

  ٨٦,٥٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 206 . تیپ 2 (فول)

  ٩٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٧,٢٨٣,٠٠٠
 •   پژو 206 . تیپ 5 (ساده)

  ١٠٣,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 206 . تیپ 5 (فول)

  ١٠٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٨٣,٦٩٠,٠٠٠
 •   پژو 206 صندوقدار (ساده)

  ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پژو 206 صندوقدار (فول)

  ١٠٧,٠٠٠,٠٠٠
  ٨٠,٣٠٣,٠٠٠
 •   پژو 301

  ----
  ----
 •   پژو 2008

  ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١١٤,٩٩٤,٠٠٠
 •   پژو 508

  ٥١١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رانا LX

  ٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٧,٢٠٣,٠٠٠
 •   دانگ فنگ H30 (بدون رینگ)

  ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   دانگ فنگ H30 (با رینگ)

  ١٦٣,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تندر E2 (بدون رینگ)

  ١٤١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تندر E2 (با رینگ)

  ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تندر پلاس دنده‌ای

  ١٥١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ)

  ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ)

  ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هایما اس 5 توربو ( S5 )

  ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هایما اس 7 توربو ( S7 )

  ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی

  ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٥١,١٦٠,٠٠٠
 •   پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل

  ٣٦٤,٢٩٠,٠٠٠
  ----
 •   سوزوکی ویتارا

  ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 

 

سایپاقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   سایپا 111 (سفید)

  ٥٤,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٩,٨٠٠,٠٠٠
 •   سایپا 111 (تنوع رنگ)

  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٩,٩٤١,٠٠٠
 •   سایپا 131 (سفید)

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٧,٣٨١,٠٠٠
 •   سایپا 131 (تنوع رنگ)

  ٥٠,٦٠٠,٠٠٠
  ٣٧,٦٤١,٠٠٠
 •   سایپا 132 (سفید)

  ٥١,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٨,١٨١,٠٠٠
 •   سایپا 132 (تنوع رنگ)

  ٥١,٢٠٠,٠٠٠
  ٣٨,٤٤١,٠٠٠
 •   سایپا 151

  ٤٩,٧٠٠,٠٠٠
  ٤٠,٣٣٠,٠٠٠
 •   تیبا (رینگ فولادی)

  ٥٦,٥٠٠,٠٠٠
  ٤٣,٤٦٠,٠٠٠
 •   تیبا (رینگ آلومینیومی)

  ٥٨,٩٠٠,٠٠٠
  ٤٦,٤٤٣,٠٠٠
 •   تیبا 2 (سفید)

  ٦٢,٦٠٠,٠٠٠
  ٥١,٣٦٠,٠٠٠
 •   تیبا 2 (تنوع رنگ)

  ٦٣,٠٠٠,٠٠٠
  ٥١,٦٠٣,٠٠٠
 •   ساینا

  ٦٣,٨٠٠,٠٠٠
  ٥٥,٩٦٠,٠٠٠
 •   ساینا (رینگ آلومینیومی)

  ٦٦,٠٠٠,٠٠٠
  ٥٨,٩٦٠,٠٠٠
 •   ساینا اتوماتیک

  ٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   کوییک دنده‌ای

  ٧١,٠٠٠,٠٠٠
  ٦١,٢٢٠,٠٠٠
 •   کوییک اتوماتیک

  ٩٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٩,٠٠٠,٠٠٠
 •   وانت زامیاد

  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٧,٣٣٥,٠٠٠
 •   وانت زامیاد (رادیال)

  ٧٩,٠٠٠,٠٠٠
  ٧٠,١٣٥,٠٠٠
 •   وانت زامیاد گازسوز (ساده)

  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٧٧,٣٠٠,٠٠٠
 •   وانت پادرا

  ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠
  ٩٤,٨٠٠,٠٠٠
 •   آریو (دنده ای)

  ----
  ----
 •   آریو (اتوماتیک)

  ١٤١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   چانگان CS35

  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١٥٥,٠٠٠,٠٠٠
 •   کیا سراتو 2000 (اتوماتیک)

  ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠
 •   سیتروئن C3 (تیپ 1)

  ٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٣٨,٤٥٠,٠٠٠
 •   سیتروئن C3 (تیپ 2)

  ٣٨١,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٤١,٩٥٠,٠٠٠
پارس خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   برلیانس H220 دنده‌ای

  ٩٦,٥٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس H230 دنده‌ای

  ٩٧,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس H320

  ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس H320 . اتوماتیک

  ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس H330

  ١٣١,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس H330 . اتوماتیک

  ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   برلیانس کراس

  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١١٥,٤٠٠,٠٠٠
 •   رنو تندر 90

  ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو پارس تندر

  ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو ساندرو - دنده‌ای

  ----
  ----
 •   رنو ساندرو - اتوماتیک

  ١٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ١١٠,٤٠٠,٠٠٠
 •   رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای

  ----
  ----
 •   رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک

  ٢٠١,٠٠٠,٠٠٠
  ١٢٢,٧٠٠,٠٠٠
 •   پیکاپ دوکابین ریچ

  ١٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ١٨٤,٨٠٠,٠٠٠
مدیران خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   MVM 315 هاچ‌بک (Excellent)

  ١٢٨,٠٠٠,٠٠٠
  ١٤٠,٢٠٠,٠٠٠
 •   ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

  ١٥١,٠٠٠,٠٠٠
  ١٦١,٨٠٠,٠٠٠
 •   ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

  ١٥٦,٠٠٠,٠٠٠
  ١٧٢,٧٠٠,٠٠٠
 •   ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

  ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١٩٥,٦٠٠,٠٠٠
 •   ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

  ١٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٠٣,٨٠٠,٠٠٠
 •   ام وی ام X33

  ٢١٧,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠
 •   چری آریزو 5 (دنده‌ای)

  ١٨٢,٠٠٠,٠٠٠
  ١٩٨,٧٠٠,٠٠٠
 •   چری آریزو 5 (Turbo)

  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٤٦,٦٠٠,٠٠٠
 •   چری آریزو 6 (Turbo)

  ٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٧٩,٩٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 5 (IL) مدل 97

  ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٩٨,٧٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 5 (IE) مدل 97

  ٢٧٧,٠٠٠,٠٠٠
  ٣١٣,٧٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 5 (IL) مدل 98

  ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٣١٢,٩٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 5 (IE) مدل 98

  ٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٢٨,٦٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 7 (Excellent)

  ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠
 •   چری تیگو 7 (IE)

  ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٤٣٧,٣٠٠,٠٠٠
کرمان موتورقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   جک J4 اتوماتیک

  ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠
  ١٤٩,٩٠٠,٠٠٠
 •   جک S3 اتوماتیک

  ١٩٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
 •   جک S5 اتوماتیک

  ٢٩٤,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٩٩,٠٠٠,٠٠٠
 •   هیوندای I20

  ٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای اکسنت

  ٢٨٨,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای النترا

  ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سوناتا

  ٦١٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای توسان

  ٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سانتافه

  ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای آزرا 2018

  ٨٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای آزرا 2019

  ٨٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 

 

گروه بهمن

قیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   مزدا3

  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠
 •   بسترن B30

  ١٩٨,٠٠٠,٠٠٠
  ١٢٤,٣٠٠,٠٠٠
 •   وانت کارا - تک کابین

  ٨٥,٥٠٠,٠٠٠
  ٨٦,٥٦٠,٠٠٠
 •   وانت کارا - دو کابین

  ٩٥,٢٠٠,٠٠٠
  ٩٦,٢٦٠,٠٠٠
 •   وانت کاپرا

  ٢٦٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٦٤,٨٥١,٠٠٠
 •   هاوال H2

  ٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠
  ----
سیف خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   بیسو T3 تیپ LU

  ٢٤٢,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٢٩,٠٠٠,٠٠٠
 •   بیسو T3 تیپ EX

  ٢٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٤٩,٠٠٠,٠٠٠
 •   بیسو T5

  ----
  ----
ام‌جی و جیلیقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   ام‌جی 360 اتوماتیک . توربو

  ١٩٧,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   ام جی RX5 (فول)

  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس

  ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ١٦٢,٠٠٠,٠٠٠
عظیم خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   فوتون ساوانا

  ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٣٧٤,٠٠٠,٠٠٠
 •   هن تنگ X5

  ٢٣٩,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هن تنگ X7

  ٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٢٩٩,٠٠٠,٠٠٠
آمیکوقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   وانت تک کابین آراز تک دف

  ١٦٤,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل

  ١٨٩,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل

  ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   وانت دو کابین آسنا

  ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٣١٨,٠٠٠,٠٠٠
ریگان خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   کوپا (Royal)

  ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   کوپا (Flagship)

  ٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----

قیمت خودروهای وارداتی

آخرین تغییرات تا ١٣٩٨/٠٨/٢٩ ٠٩:٠٢
هیوندای - Hyundaiقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   هیوندای النترا 2017

  ٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای النترا 2018

  ٤٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٤٨٩,٠٠٠,٠٠٠
 •   هیوندای سوناتا LF . فول 2017

  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS

  ٦٠٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GL

  ٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS

  ٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS

  ٦٧٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای توسان 2017

  ٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار

  ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
کیا موتورز - Kia Motorsقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   کیا سراتو 2017

  ٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  ٤٥٩,٩٨٠,٠٠٠
 •   کیا سراتو 2018

  ٤٤٨,٠٠٠,٠٠٠
  ٤٦٩,٧٩٠,٠٠٠
 •   کیا اسپورتیج 2017

  ٧٠٥,٠٠٠,٠٠٠
  ٦٢٩,١٤٠,٠٠٠
 •   کیا اسپورتیج 2018

  ٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   کیا اپتیما 2017

  ----
  ----
 •   کیا اپتیما هیبرید 2018

  ٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   کیا سورنتو 2017

  ٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   کیا سورنتو 2018

  ١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
رنو - Renaultقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   رنو داستر تک دیفرانسیل 2017

  ٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو داستر دو دیفرانسیل 2017

  ٣٣٩,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تلیسمان 2017

  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو تلیسمان 2018

  ٦٤٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو کولئوس 2017

  ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   رنو کولئوس 2018

  ٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠
 •  
  ----
تویوتا - Toyotaقیمت بازار ( تومان )قیمت نمایندگی ( تومان )
 •   تویوتا CH-R تیپ لانچ 2017

  ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018

  ٧٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا CH-R تیپ استایل 2018

  ٨٦٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا پریوس 2017 تیپ C

  ٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا راو 4 مدل 2017 - تیپ 3

  ٨٨٥,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا راو 4 مدل 2018 (عمان)

  ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم)

  ٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
 •   تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک

  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ----
۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲
تعداد بازدید : ۱,۱۲۴

   استفاده از مطالب تولید شده درسایت و تصاویر این سایت تنها با ذکر منبع و لینک به "سایت carnp.com" مجاز است. 

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

۲۲ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
تعداد بازدید: ۱,۴۲۵
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰
تعداد بازدید: ۸,۸۰۸
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
تعداد بازدید: ۷,۸۹۳
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷
تعداد بازدید: ۱۲۹,۹۵۴
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
تعداد بازدید: ۳۰,۹۴۳
۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
تعداد بازدید: ۲۰,۹۹۸
۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۹:۵۲
تعداد بازدید: ۱۸,۷۵۶
۰۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹
تعداد بازدید: ۱۳,۴۰۳
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶
تعداد بازدید: ۲۷,۴۹۶