لیفان x50دنده مدل ۹۵

لیفان x50دنده مدل ۹۵کرج،
۲۳۰ تومان
رنگ سفید مدل ۹۵ کارکرد ۴۷۰۰۰ بی رنگ بسیار تمیز و بی نقص
Loading