الدزمبیل امگا

الدزمبیل امگاتهران بزرگ،
۰ تومان
تک تو ایران اتومات و کوپه ماشین از لحاظ موتور و فنی و گیربکس به شرط سلامت در حد کارشناسی اما ظاهر ماشین به یه سری خورده خرج ها احتیاج داره
Loading