نیاز به یک گلف ٩٢ ٩٤برای مسابقات سرعت میخوام

نیاز به یک گلف ٩٢ ٩٤برای مسابقات سرعت میخوامتهران بزرگ، فاطمی
توافقی
از نظر موتوری کامل تقویت بک فایر،تعغیرات کامل لولزم ،انتخاب یک موتور عالی ،به علاوه نیترو،تعغیرات ظاهری خودرو،با گشتاورد و شتاب عالی،در کل عرض کنم همه چی تمام
Loading