موتور هندا 150

موتور هندا 150ساوجبلاغ،
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
باسلام موتور هندا ۱۵۰,۰مدل۹۷ رنگ آبی سالم سلامت انژکتور بود کاربرات کردیم وسایل انژکتور موجود سر معامله تقدیم میکنم مدارک تکمیل تک استارت
Loading