فولکس بیتل مدل 1970

فولکس بیتل مدل 1970تهران بزرگ،
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل ۱۹۷۰رنگ صورتی فنی سالم بیمه و معاینه دارد
Loading