ماشین هایما برای فروش

ماشین هایما برای فروشتهران بزرگ،
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل هایما ۲۰۰۰s۷اتوماتیک بدون توربو رنگ سفیدکارکرد ۷۱۰۰۰...بدنه درب عقب طرف شاگرد ۳۰ثانت آبرنگ...فنی سالم به شرط کارشناسی
Loading