پراید ۱۳۱ مدل ۹۷se

پراید ۱۳۱ مدل ۹۷seایلام،
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بدون رنگ ۸۰ هزار کار نو درحد شیشه دودی بیمه ۱۲ ماه تمام مصرفی ها سر موقع تعویض شده لاستیک نو
Loading