لیفان، X50‏ ، اتوماتیک سال 1396

لیفان، X50‏ ، اتوماتیک سال 1396تهران بزرگ، امامت
توافقی
قری جزئی روی درب صندوق که تو عکس مشخص شده

بیمه : 11ماه تخفیف کامل


بدنه بی رنگ و بدون تعویض


گیربکس : اتوماتیک


سوخت : بنزین


 

Loading