پرایدمدل۹۰ هست ولی۶سال کارکرده

پرایدمدل۹۰ هست ولی۶سال کارکردهبندر گناوه،
جهت معاوضه
پراید۱۳۱مدل۱۳۹۰کارکرد۱۳۱۱۲.۰رنگش مسی متالیک.بدنه تکه تکه رنگ داره ولی دو رنگ حسابش میکنم.سقفش افتابسوختگی داره.ماشین.ازسال۹۲تا۹۶تو پارکینگ توقیف بوده بخاطر بدهی قصت شرکت سایپا.بخاطر اینه که سقفش افتاب سوختگی داره.داخلش در حد پراید۹۵هست.ماشین سال۹۷صاحبش همه بدهکاری شرکت با پارکینگ میده.و ماشین سال۹۷از رهن شرکت درمیاره.همه مدارک موجوده تصویه پارکینگ علت توقیف.عوارض سالیانه تا۱۴۰۰صفر شده.تخفیف بیمه کامله.فرمون هیدرولیک در حد فرمون۲۰۶ترمزها ای بی اس.۴ حلقه رینگ اسپرت استیل.خلافی۲۰۰هزار جریمه کر نا.تازه باهاش از تهران اومدم.ماشالا موتورش پلمپه.اخ بیچاره همش تو پارکینگ بوده.یسر رفتم تا تهران.دوگانه سوز ال پی جی.کل توضیحات دادم.العان شیرازم غروب میرم بندرگناوه شهر خودم.
Loading