فورد تانوس 1977

فورد تانوس 1977پاکدشت،
توافقی
تازه تعمیر اساسی شده دو رنگ سقف ، صندوق عقب،داخل اطاق،قسمت موتور بیرنگ به شرط و بدون ضربه به شرط تائید کارشناس خبره ، بیمه ۸ماه، معاینه فنی هم دارد.
Loading