کارت خودرو

آواتار sara amini
کارت خودرو
توسط   sara amini   ۱۰۷۷ روز قبل

کارت خودرو شامل تمام اطلاعات خودرو مثل پلاک، شماره VIN، نوع و مدل خودرو، رنگ و مشخصات فنی خودرو و همچنین مشخصات مالک مثل نام، کدملی، نام پدر و کدپستی است. کارت ماشین نشان‌دهنده مالکیت شما است که باید تا زمان استفاده از خودرو خود به‌همراه داشته باشید.

منبع: همراه مکانیک