لینکدین
توییتر
اینستاگرام
تلگرام
آپارات
 

سباستین لوب پیشتاز رالی جهانی

سیتروئن توتال تیم اول رالی جهانی تا مسابقات آرژانتین

در مسابقات آرژانتین که با استقبال بی نظیر علاقمندان اتومبیل انجام شد. همچنان سباستین لوب با اقتدار پیشتاز است در این دوره از مسابقات لوب در جایگاه نخست قرار گرفت . بدنبال او میکو هیرونن نزدیکترین رقیب لوب دوم و هم طن او سباستین اوگیر در جایگاه سوم قرار گرفت .

در رده بندی کلی لوب با 126 امتیاز اول میکوهیرونن با 113 امتیاز دوم و سباستین اوگیر با 96 امتیاز سوم است.

در رده بندی تیم ها سیتروئن توتال اول  - فورد ابو دوبی دوم و  ام اسپرت اسنوبارت در مکان سوم است.

مسابقه بعدی فصل در یونان برگزار می شود

wec photo gallery 9

مشاهده البوم تصاویر

Diff
1st
1
1
S. LOEB
M
A0
4:02:56.9
1:00.0
4:03:56.9
0.0
0.0
2
3
M. HIRVONEN
M
A0
4:03:59.3
0.0
4:03:59.3
+2.4
+2.4
3
2
S. OGIER
M
A0
4:04:04.2
0.0
4:04:04.2
+4.9
+7.3
4
11
P. SOLBERG
M
A0
4:04:29.5
0.0
4:04:29.5
+25.3
+32.6
5
6
M. ØSTBERG
M
A0
4:09:13.7
0.0
4:09:13.7
+4:44.2
+5:16.8
6
7
F. VILLAGRA
M
A0
4:10:45.4
0.0
4:10:45.4
+1:31.7
+6:48.5
7
4
J. LATVALA
M
A0
4:13:21.4
2:10.0
4:15:31.4
+4:46.0
+11:34.5
8
5
M. WILSON
M
A0
4:17:29.6
0.0
4:17:29.6
+1:58.2
+13:32.7
9
38
H. PADDON
P
A0
4:29:30.7
10.0
4:29:40.7
+12:11.1
+25:43.8
10
21
P. FLODIN
P
A0
4:36:51.1
40.0
4:37:31.1
+7:50.3
+33:34.1
11
33
D. TAGIROV
P
A0
4:42:37.6
30.0
4:43:07.6
+5:36.5
+39:10.7
12
35
N. FUCHS
P
A0
4:46:03.1
1:50.0
4:47:53.1
+4:45.5
+43:56.2
13
53
R. ORLANDINI
 
A0
4:48:46.1
2:50.0
4:51:36.1
+3:43.0
+47:39.2
14
26
M. SEMERAD
P
A0
4:51:56.5
0.0
4:51:56.5
+20.4
+47:59.6
15
39
B. GUERRA
P
A0
4:49:47.1
3:10.0
4:52:57.1
+1:00.6
+49:00.2
16
50
E. CAMPOS
P
A0
4:54:07.5
10.0
4:54:17.5
+1:20.4
+50:20.6
17
23
G. LINARI
P
A0
4:55:52.7
1:00.0
4:56:52.7
+2:35.2
+52:55.8
 
carnp.com

Diff
1st
11S. LOEBMA04:02:56.91:00.04:03:56.90.00.0
23M. HIRVONENMA04:03:59.30.04:03:59.3+2.4+2.4
32S. OGIERMA04:04:04.20.04:04:04.2+4.9+7.3
411P. SOLBERGMA04:04:29.50.04:04:29.5+25.3+32.6
56M. ØSTBERGMA04:09:13.70.04:09:13.7+4:44.2+5:16.8
67F. VILLAGRAMA04:10:45.40.04:10:45.4+1:31.7+6:48.5
74J. LATVALAMA04:13:21.42:10.04:15:31.4+4:46.0+11:34.5
85M. WILSONMA04:17:29.60.04:17:29.6+1:58.2+13:32.7
938H. PADDONPA04:29:30.710.04:29:40.7+12:11.1+25:43.8
1021P. FLODINPA04:36:51.140.04:37:31.1+7:50.3+33:34.1
1133D. TAGIROVPA04:42:37.630.04:43:07.6+5:36.5+39:10.7
1235N. FUCHSPA04:46:03.11:50.04:47:53.1+4:45.5+43:56.2
1353R. ORLANDINI A04:48:46.12:50.04:51:36.1+3:43.0+47:39.2
1426M. SEMERADPA04:51:56.50.04:51:56.5+20.4+47:59.6
1539B. GUERRAPA04:49:47.13:10.04:52:57.1+1:00.6+49:00.2
1650E. CAMPOSPA04:54:07.510.04:54:17.5+1:20.4+50:20.6
1723G. LINARIPA04:55:52.71:00.04:56:52.7+2:35.2+52:55.8
 

۱۲ خرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۳,۷۶۸

   استفاده از مطالب تولید شده درسایت و تصاویر این سایت تنها با ذکر منبع و لینک به "سایت carnp.com" مجاز است. 

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰
[ تعداد بازدید : ۱,۲۵۲ ]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱,۶۲۹ ]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۱۳,۴۱۹ ]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
[ تعداد بازدید : ۲۱,۰۰۱ ]
۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۴,۱۲۵ ]
۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۹:۵۲
[ تعداد بازدید : ۱۱,۰۸۴ ]
۰۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹
[ تعداد بازدید : ۶,۶۵۹ ]
۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۱۷,۴۴۱ ]
۲۷ تیر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۵,۶۹۰ ]