سباستین لوب پیشتاز رالی جهانی

سیتروئن توتال تیم اول رالی جهانی تا مسابقات آرژانتین

در مسابقات آرژانتین که با استقبال بی نظیر علاقمندان اتومبیل انجام شد. همچنان سباستین لوب با اقتدار پیشتاز است در این دوره از مسابقات لوب در جایگاه نخست قرار گرفت . بدنبال او میکو هیرونن نزدیکترین رقیب لوب دوم و هم طن او سباستین اوگیر در جایگاه سوم قرار گرفت .

در رده بندی کلی لوب با 126 امتیاز اول میکوهیرونن با 113 امتیاز دوم و سباستین اوگیر با 96 امتیاز سوم است.

در رده بندی تیم ها سیتروئن توتال اول  - فورد ابو دوبی دوم و  ام اسپرت اسنوبارت در مکان سوم است.

مسابقه بعدی فصل در یونان برگزار می شود

wec photo gallery 9

مشاهده البوم تصاویر

Diff
1st
1
1
S. LOEB
M
A0
4:02:56.9
1:00.0
4:03:56.9
0.0
0.0
2
3
M. HIRVONEN
M
A0
4:03:59.3
0.0
4:03:59.3
+2.4
+2.4
3
2
S. OGIER
M
A0
4:04:04.2
0.0
4:04:04.2
+4.9
+7.3
4
11
P. SOLBERG
M
A0
4:04:29.5
0.0
4:04:29.5
+25.3
+32.6
5
6
M. ØSTBERG
M
A0
4:09:13.7
0.0
4:09:13.7
+4:44.2
+5:16.8
6
7
F. VILLAGRA
M
A0
4:10:45.4
0.0
4:10:45.4
+1:31.7
+6:48.5
7
4
J. LATVALA
M
A0
4:13:21.4
2:10.0
4:15:31.4
+4:46.0
+11:34.5
8
5
M. WILSON
M
A0
4:17:29.6
0.0
4:17:29.6
+1:58.2
+13:32.7
9
38
H. PADDON
P
A0
4:29:30.7
10.0
4:29:40.7
+12:11.1
+25:43.8
10
21
P. FLODIN
P
A0
4:36:51.1
40.0
4:37:31.1
+7:50.3
+33:34.1
11
33
D. TAGIROV
P
A0
4:42:37.6
30.0
4:43:07.6
+5:36.5
+39:10.7
12
35
N. FUCHS
P
A0
4:46:03.1
1:50.0
4:47:53.1
+4:45.5
+43:56.2
13
53
R. ORLANDINI
 
A0
4:48:46.1
2:50.0
4:51:36.1
+3:43.0
+47:39.2
14
26
M. SEMERAD
P
A0
4:51:56.5
0.0
4:51:56.5
+20.4
+47:59.6
15
39
B. GUERRA
P
A0
4:49:47.1
3:10.0
4:52:57.1
+1:00.6
+49:00.2
16
50
E. CAMPOS
P
A0
4:54:07.5
10.0
4:54:17.5
+1:20.4
+50:20.6
17
23
G. LINARI
P
A0
4:55:52.7
1:00.0
4:56:52.7
+2:35.2
+52:55.8
 
carnp.com

Diff
1st
11S. LOEBMA04:02:56.91:00.04:03:56.90.00.0
23M. HIRVONENMA04:03:59.30.04:03:59.3+2.4+2.4
32S. OGIERMA04:04:04.20.04:04:04.2+4.9+7.3
411P. SOLBERGMA04:04:29.50.04:04:29.5+25.3+32.6
56M. ØSTBERGMA04:09:13.70.04:09:13.7+4:44.2+5:16.8
67F. VILLAGRAMA04:10:45.40.04:10:45.4+1:31.7+6:48.5
74J. LATVALAMA04:13:21.42:10.04:15:31.4+4:46.0+11:34.5
85M. WILSONMA04:17:29.60.04:17:29.6+1:58.2+13:32.7
938H. PADDONPA04:29:30.710.04:29:40.7+12:11.1+25:43.8
1021P. FLODINPA04:36:51.140.04:37:31.1+7:50.3+33:34.1
1133D. TAGIROVPA04:42:37.630.04:43:07.6+5:36.5+39:10.7
1235N. FUCHSPA04:46:03.11:50.04:47:53.1+4:45.5+43:56.2
1353R. ORLANDINI A04:48:46.12:50.04:51:36.1+3:43.0+47:39.2
1426M. SEMERADPA04:51:56.50.04:51:56.5+20.4+47:59.6
1539B. GUERRAPA04:49:47.13:10.04:52:57.1+1:00.6+49:00.2
1650E. CAMPOSPA04:54:07.510.04:54:17.5+1:20.4+50:20.6
1723G. LINARIPA04:55:52.71:00.04:56:52.7+2:35.2+52:55.8
 

۱۲ خرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۴,۴۲۲

   استفاده از مطالب تولید شده درسایت و تصاویر این سایت تنها با ذکر منبع و لینک به "سایت carnp.com" مجاز است. 

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰
[ تعداد بازدید : ۶,۴۲۶ ]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۵,۹۶۰ ]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۲۴,۳۷۴ ]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
[ تعداد بازدید : ۲۷,۶۹۷ ]
۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۸,۸۴۳ ]
۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۹:۵۲
[ تعداد بازدید : ۱۶,۲۹۶ ]
۰۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹
[ تعداد بازدید : ۱۱,۳۹۲ ]
۰۶ اَمرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۳,۶۲۴ ]
۲۷ تیر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۶
[ تعداد بازدید : ۳۳,۵۱۷ ]