لینکدین
توییتر
اینستاگرام
تلگرام
آپارات
 

سباستین لوب پیشتاز رالی جهانی

سیتروئن توتال تیم اول رالی جهانی تا مسابقات آرژانتین

در مسابقات آرژانتین که با استقبال بی نظیر علاقمندان اتومبیل انجام شد. همچنان سباستین لوب با اقتدار پیشتاز است در این دوره از مسابقات لوب در جایگاه نخست قرار گرفت . بدنبال او میکو هیرونن نزدیکترین رقیب لوب دوم و هم طن او سباستین اوگیر در جایگاه سوم قرار گرفت .

در رده بندی کلی لوب با 126 امتیاز اول میکوهیرونن با 113 امتیاز دوم و سباستین اوگیر با 96 امتیاز سوم است.

در رده بندی تیم ها سیتروئن توتال اول  - فورد ابو دوبی دوم و  ام اسپرت اسنوبارت در مکان سوم است.

مسابقه بعدی فصل در یونان برگزار می شود

wec photo gallery 9

مشاهده البوم تصاویر

Diff
1st
1
1
S. LOEB
M
A0
4:02:56.9
1:00.0
4:03:56.9
0.0
0.0
2
3
M. HIRVONEN
M
A0
4:03:59.3
0.0
4:03:59.3
+2.4
+2.4
3
2
S. OGIER
M
A0
4:04:04.2
0.0
4:04:04.2
+4.9
+7.3
4
11
P. SOLBERG
M
A0
4:04:29.5
0.0
4:04:29.5
+25.3
+32.6
5
6
M. ØSTBERG
M
A0
4:09:13.7
0.0
4:09:13.7
+4:44.2
+5:16.8
6
7
F. VILLAGRA
M
A0
4:10:45.4
0.0
4:10:45.4
+1:31.7
+6:48.5
7
4
J. LATVALA
M
A0
4:13:21.4
2:10.0
4:15:31.4
+4:46.0
+11:34.5
8
5
M. WILSON
M
A0
4:17:29.6
0.0
4:17:29.6
+1:58.2
+13:32.7
9
38
H. PADDON
P
A0
4:29:30.7
10.0
4:29:40.7
+12:11.1
+25:43.8
10
21
P. FLODIN
P
A0
4:36:51.1
40.0
4:37:31.1
+7:50.3
+33:34.1
11
33
D. TAGIROV
P
A0
4:42:37.6
30.0
4:43:07.6
+5:36.5
+39:10.7
12
35
N. FUCHS
P
A0
4:46:03.1
1:50.0
4:47:53.1
+4:45.5
+43:56.2
13
53
R. ORLANDINI
 
A0
4:48:46.1
2:50.0
4:51:36.1
+3:43.0
+47:39.2
14
26
M. SEMERAD
P
A0
4:51:56.5
0.0
4:51:56.5
+20.4
+47:59.6
15
39
B. GUERRA
P
A0
4:49:47.1
3:10.0
4:52:57.1
+1:00.6
+49:00.2
16
50
E. CAMPOS
P
A0
4:54:07.5
10.0
4:54:17.5
+1:20.4
+50:20.6
17
23
G. LINARI
P
A0
4:55:52.7
1:00.0
4:56:52.7
+2:35.2
+52:55.8
 
carnp.com

Diff
1st
11S. LOEBMA04:02:56.91:00.04:03:56.90.00.0
23M. HIRVONENMA04:03:59.30.04:03:59.3+2.4+2.4
32S. OGIERMA04:04:04.20.04:04:04.2+4.9+7.3
411P. SOLBERGMA04:04:29.50.04:04:29.5+25.3+32.6
56M. ØSTBERGMA04:09:13.70.04:09:13.7+4:44.2+5:16.8
67F. VILLAGRAMA04:10:45.40.04:10:45.4+1:31.7+6:48.5
74J. LATVALAMA04:13:21.42:10.04:15:31.4+4:46.0+11:34.5
85M. WILSONMA04:17:29.60.04:17:29.6+1:58.2+13:32.7
938H. PADDONPA04:29:30.710.04:29:40.7+12:11.1+25:43.8
1021P. FLODINPA04:36:51.140.04:37:31.1+7:50.3+33:34.1
1133D. TAGIROVPA04:42:37.630.04:43:07.6+5:36.5+39:10.7
1235N. FUCHSPA04:46:03.11:50.04:47:53.1+4:45.5+43:56.2
1353R. ORLANDINI A04:48:46.12:50.04:51:36.1+3:43.0+47:39.2
1426M. SEMERADPA04:51:56.50.04:51:56.5+20.4+47:59.6
1539B. GUERRAPA04:49:47.13:10.04:52:57.1+1:00.6+49:00.2
1650E. CAMPOSPA04:54:07.510.04:54:17.5+1:20.4+50:20.6
1723G. LINARIPA04:55:52.71:00.04:56:52.7+2:35.2+52:55.8
 

۱۲ خرداد ۱۳۹۰ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۳,۸۰۵

   استفاده از مطالب تولید شده درسایت و تصاویر این سایت تنها با ذکر منبع و لینک به "سایت carnp.com" مجاز است. 

اظهار نظر


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰
[ تعداد بازدید : ۱,۴۲۵ ]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۸:۵۴
[ تعداد بازدید : ۱,۷۲۸ ]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۷
[ تعداد بازدید : ۱۱۴,۱۱۶ ]
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۶
[ تعداد بازدید : ۲۱,۳۶۸ ]
۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۴
[ تعداد بازدید : ۱۴,۲۷۵ ]
۱۰ مهر ۱۳۹۲ - ۹:۵۲
[ تعداد بازدید : ۱۱,۲۵۱ ]
۰۲ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹
[ تعداد بازدید : ۶,۷۹۵ ]
۰۶ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۱۷,۶۹۵ ]
۲۷ تیر ۱۳۹۲ - ۱۷:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۶,۰۹۲ ]