ماشین هایما برای فروش

ماشین هایما برای فروش

تهران بزرگ،
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مدل هایما ۲۰۰۰s۷اتوماتیک بدون توربو رنگ سفیدکارکرد ۷۱۰۰۰...بدنه درب عقب طرف شاگرد ۳۰ثانت آبرنگ...فنی سالم به شرط کارشناسی
Loading