وب سایت خودرو اتومبیل

 

 
هیات تحریریه :    

احمد کلهر                   kalhor     carnp.com       سوابق تبلیغاتی و اتومبیلرانی 

 امیر حسین پور سینا :    amir    carnp.com

 وحید پورسینا :             vahid    carnp.com  

عباس کلهر : تهیه عکس 

  
  واحد گرد اوری خبر:  kalhor   carnp.com
   در صورت تمایل جهت ارسال گزارش و مطالب خود به همراه تصاویر می توانید از طریق این ایمیل اقدام      
   نمایید . گزارش به اسم فرستنده در سایت قرار خواهد گرفت .

تلفن :  

09122190337

09212190337